🔴زمان ثبت نام و نحوه برگزاری سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال ۹۹

🔴زمان ثبت نام و نحوه برگزاری سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سال ۹۹

http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=61251&type=application/pdf

@dparseh86
پارسه همواره پیشرو…🌹

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید