موفقیت اتفاقی نیست

به تصویر با دقت بنگرید لطفا
موفقیت اتفاقی نیست…

تلاش و زحمت امروز شما را فقط خودتان شاهد هستید و دیگران فقط در این آینده دستاوردهای آن را می بینند و غبطه می خورند.

در هر حال روزهای سخت می گذرند و ثمرات شیرین آن برایتان تا همیشه باقی می ماند؛ پس هیچ دلیلی از مسیر خارج نشوید.

۰۹۱۲۴۰۰۰۳۶۹

@dparseh86

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید