توجه: داوطلبان گرامی آزمون رزیدنتی ۱۴۰۰

داوطلبان گرامی آزمون رزیدنتی ۱۴۰۰

  • برنامه مطالعاتی دوم ( ۲۳ مهر ماه )؛ هفته ششم

  • برنامه مطالعاتی (ادامه گروه اسفند و شهریور )؛ هفته سوم در سه گروه آزاد و شاغلین و طرح، دانشجو و سرباز

در سامانه بخش محتوای آموزشی قرار داده شد.

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید