برنامه مطالعاتی داوطلبان گرامی پارسه

 داوطلبان گرامی پارسه

 برنامه مطالعاتی گروه اول :(اسفند، شهریور و مهر ماه) هفته ششم

برنامه مطالعاتی گروه دوم (جدید) : ۱۹ آذرماه

 تارگت مطالعه هدفمند (پیشنهاد برای حذف)

در سامانه بخش محتوای آموزشی قرار داده شد.

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید