اکنون کجای مسیر برنامه مطالعاتی هستیم؟

📈 اکنون کجای مسیر برنامه مطالعاتی هستیم؟
هر هفته در GPS پارسه

برنامه مبتنی بر حفظ حداکثری کجای برنامه مطالعاتی هستند؟

۱️⃣گروه اول آموزشی مقطع کنونی؛ ۲ اسفند :شروع دوره درک مفاهیم session 4 (اطفال، پاتولوژی،مالامد و فالاس )

۲️⃣گروه دوم آموزشی ۳ اسفند : شروع تدریس فشرده session 4 با درس اطفال

🔣برنامه ریزی دوره تدریس فشرده : ۱۹ بهمن (ویژه داوطلبان صف انتظار و داوطلبان خواستار برنامه سالهای گذشته پارسه).
✅برنامه این هفته : ۳ اسفند تدریس فشرده درس ارتودانتیکس

👥پشتیبانی:
🤙 ۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید