اکنون کجای مسیر برنامه مطالعاتی هستیم؟

📈 اکنون کجای مسیر برنامه مطالعاتی هستیم؟
هر هفته در GPS پارسه

✔ گروه اول آموزشی مبتنی بر حفظ حداکثری کجای برنامه مطالعاتی هستند؟

✔ مقطع کنونی؛ ۲۵ بهمن : پایان دوره تدریس فشرده در session 3

✔ آزمون تفکیکی ۱۰۰ سوالی : ۲۶ بهمن

✔ ۲۷ بهمن الی ۱ اسفند : مرور session 2

💡 ایستگاه بعد؛  ۲ اسفند : شروع درک مفاهیم دروس session 4 ( اطفال، پاتولوژی،مالامد و فالاس )
بخش های اضافه شده برکت و درس مواد دندانی اطلاع رسانی میگردد.

〰پشتیبانی:
📞 ۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲

✈️@dparseh86 📷 dparseh

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید