آپدیت جدید سامانه آموزشی پارسه

ارائه آزمون های هدایت تحصیلی (آزمونک) در سامانه جامع پارسه

www.dparseh.ir

۰۲۱ – ۸۸۸۸۴۸۰۲ (۱۰۳-۱۰۴)

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید