همراه با استاد دکتر پیمان میکائیلی ( کیمیا ) ✅بزودی دراختیار متقاضیان گرامی قرار داده می شود. @dparseh86 از مشاوره تا انتخاب با پارسه

ادامه مطلب

🔴 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید. @dparseh86 نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا: پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب🌹

ادامه مطلب

✅ پکیج های آموزشی کلینیکال کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۱۸۸۸۸۹۱۵۶ ۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۹ ۰۹۲۰۴۰۰۱۳۵۴ @dparseh86 پارسه همواره پیشرو

ادامه مطلب

🌟کدام جمله در رابطه با Cricothyrotonay صحیح است؟ الف) بهترین روش برای کودکان ۳ تا ۵ سال است. ب) معمولا با خونریزی زیاد همراه است. ج) ریسک آسیب به مری در آن پایین است. د) ترمیم محل جراحی طولانی است. ✅گزینه ج صحیح است. صفحه ۶۷ درسنامه جامع

ادامه مطلب

☑️ اطلاعیه ✅ دانشجویان تخصصی (رزیدنت های سنوات گذشته که عضو پارسه بوده اند) می توانند بانک سوالات پارسه را( اعم از بورد, ارتقاء و

ادامه مطلب

🔴 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید. @dparseh86 نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا: پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب🌹

ادامه مطلب

 از مشاوره تا انتخاب با پارسه برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید. dparseh86@   نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا: پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب

ادامه مطلب

 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید. dparseh86@   نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا: پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب

ادامه مطلب

 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید. dparseh86@   نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا: پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب

ادامه مطلب

داوطلبانی که دانشگاه شاهد را به عنوان یکی از اولویت های خود انتخاب کرده اند، جهت آگاهی از زمان و محل بررسی صلاحیت های عمومی آن دانشگاه به سایت اینترنتی دانشگاه شاهد به نشانی www.shahed.ac.ir مراجعه نمایند. @dparseh86 پارسه درکنار شما تاموفقیت

ادامه مطلب
0

Your Cart