پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه دوم 1402
3%
تخفیف

پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه دوم ۱۴۰۲

بررسی و درک مفاهیم گروه دوم ۱۴۰۲شامل کتب :  مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی مروری جامع بر بیماری های دهان…

0
قیمت محصول:
17450000 16950000
پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه اول 1402
3%
تخفیف

پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه اول ۱۴۰۲

پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه اول ۱۴۰۲ شامل کتب : ۱- مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی ۲- مروری جامع…

0
قیمت محصول:
13450000 12950000
3%
تخفیف

پکیج VIP 1402

پکیج VIP پکیج  vip شامل کتب : ۱- مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی ۲- مروری جامع بر بیماری های دهان…

0
قیمت محصول:
24850000 21950000
پکیج مرور سریع گروه دوم غیر عضو پارسه
4%
تخفیف

پکیج مرور سریع گروه دوم غیر عضو پارسه

پکیج مرور سریع گروه دوم غیر عضو پارسه:  مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی  مروری جامع بر بیماری های دهان و…

0
قیمت محصول:
11450000 10950000
پکیج مرور سریع گروه دوم عضو پارسه
5%
تخفیف

پکیج مرور سریع گروه دوم عضو پارسه

پکیج مرور سریع گروه دوم عضو پارسه:  مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی مروری جامع بر بیماری های دهان و فک…

1
قیمت محصول:
8450000 7950000
پکیج مرور سریع گروه یک غیر عضو پارسه
4%
تخفیف

پکیج مرور سریع گروه یک غیر عضو پارسه

پکیج مرور سریع گروه یک غیر عضو پارسه:  مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی مروری جامع بر بیماری های دهان و…

0
قیمت محصول:
13450000 12950000