ارتودانتیکس

 • دکترای دندانپزشکی عمومی از  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سال اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی :۱۳۸۲ با رتبه دوم کل دوره تحصیل
 • عضو انجمن استعدادهای درخشان دانشگاه تهران و مسئول روابط عمومی کانون اندیشه های پویا دانشگاه تهران
 • کسب رتبه سوم ازمون ورودی تخصصی رشته ارتودنسی
 • اخذ مدرک دکترای تخصصی ارتودنسی و بورد تخصصی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • انجام درمانهای تخصصی ارتودنسی از سال  ۱۳۸۷
 • عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۹۰
 • مدرس در چند دوره بازاموزی برگزار شده توسط انجمن دندانپزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی
 • مدرس کلاسهای رزیدنتی موسسه پارسه از سال ١٣٩١
 • مدیر روابط عمومی کانون اندیشه های پویا (استعدادهای درخشان ) دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۰- ۸۱
 • همکاری در برگزاری ششمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران به عنوان هیئت اجرایی در سال ۱۳۸۶
 • رزیدنت ارشد و مسئول رزیدنتهای بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر گروه بخش ارتودنسی واحد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در نیمسال دوم ۹۰-۹۱
 • مسئول کتابچه خلاصه مقالات و عضو کمیته علمی دهمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران   در سال۱۳۹۱
 • دبیر علمی بازآموزی یکروزه انجمن ارتودنتیستهای ایران خرداد ۹۵
 • نماینده EDO  بخش ارتودنسی دانشکده شهید بهشتی در سال ۹۴-۹۵
 • قائم مقام ریاست کنگره شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی دی ماه ۱۳۹۵
 • سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۹۵ تا کنون
 • مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی (EDO) از سال ۹۵ تا کنون
 • دبیر علمی اولین همایش مدیت نوین مطب دندانپزشکی تیر ماه ۹۵

الف- چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی

 • Strength of attachment between band and glass ionomercement(Australian Orthodontic J. 2010 Nov;26(2):149-52)
 • Hyrax application as a tooth-borne distractor for maxillary advancement(The journal of craniofacial surgery .july 2011;22(4):1361-6)
 • (Treatment of maxillary deficiency by miniplates)Treatment of maxillary deficiency by miniplates

ب- سخنرانی در کنگره های خارجی

 • سخنرانی  در انجمن ارتودنتیستهای ایتالیا(۲۲nd International congress,  ۲۴-۲۷ november 2010,Firenze  ITALY )
 • پذیرش مقاله برای سخنرانی  در انجمن ارتودنتیستهای اروپا(۸۷th Congress of the European orthodontic society,19-23 june 2011,Istanbul Turkey)

ج- سخنرانی در کنگره های داخلی

 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (پنجاه و دومین کنگره سالیانه  انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت ۹۲، تهران)
 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (پنجاه و یکمین  کنگره سالیانه  انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت ۹۱، تهران)
 • سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، آبان ۹۱، تهرا ن)
 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران(پنجاهمین  کنگره سالیانه  انجمن دندانپزشکی ایران ،۲۳-۲۰ اردیبهشت ۹۰، تهران)
 • سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران (مدرس کارگاه نرم افزار دولفین)(هشتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،۳۱-۲۹ اردیبهشت ۸۹، تهران)

د-چاپ پوستر در کنگره های خارجی

 • چاپ پوستر در انجمن ارتودنتیستهای ایتالیا(International congress,  ۲۴-۲۷ november 2010,Firenze  ITALY  ۲۲nd)
 • چاپ پوستر در انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی(۳rd International association for dental research, 25-26 December 2008,Tehran IRAN)

ه- چاپ پوستر در کنگره های داخلی

 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(ششمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،۱۳-۹ بهمن ۸۶، تهرا ن)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هفتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، ۳۰ اردیبهشت-۱ خرداد۸۸ ، همدان)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هقتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، ۳۰ اردیبهشت-۱ خرداد۸۸ ، همدان)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هشتمینکنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،۳۱-۲۹ اردیبهشت ۸۹، تهرا ن)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران(هشتمینکنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران،۳۱-۲۹ اردیبهشت ۸۹، تهران)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران(هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، ۲۴-۲۶ تیر ۸۸،تهران)

و-چاپ کتاب

 • همکار تالیف و گرد آورنده کتاب رادیولوژی دهان و فک و صورت( انتشارات وچاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران-۱۳۸۲)

ز- ثبت اختراع

 • دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک بالا در بیماران مال اکلوژن کلاس سه(شماره ثبت :   ۷۲۰۴۹  –  ۰۱/۰۸/۱۳۹۰)
 • فارغ التحصیل از رشته دندانپزشکی مقطع عمومی از دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال ۱۳۸۹
 • کسب رتبه ۲ در آزمون ورودی دستیاری در سال ۱۳۸۹
 • فارغ التحصیل از رشته دندانپزشکی، مقطع تخصصی، در رشته ارتودنسی از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه ۱ در آزمون عملی و کسب رتبه ۲ کل در آزمون بورد تخصصی ارتودنسی در سال ۱۳۹۲
 • چاپ ۱۸ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • ارائه سخنرانی در ۱۵ کنگره داخلی و بین المللی
 • ترجمه کتاب پروفیت ۲۰۱۳
 • ترجمه کتاب گریبر ۲۰۱۷ جلد دوم
 • تألیف کتاب مجموعه سوالات بورد تخصصی ارتودنسی
 • تألیف کتاب ارتودنسی لینگوال
 • تألیف کتاب سفالومتری کاربردی در ارتودنسی
 • تالیف یک فصل از کتاب ملی ارتودنسی

دکتر محمد بهناز

 • فارغ التحصیل از رشته دندانپزشکی مقطع عمومی از دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال ۱۳۸۹
 • کسب رتبه ۲ در آزمون ورودی دستیاری در سال ۱۳۸۹
 • فارغ التحصیل از رشته دندانپزشکی، مقطع تخصصی، در رشته ارتودنسی از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه ۱ در آزمون عملی و کسب رتبه ۲ کل در آزمون بورد تخصصی ارتودنسی در سال ۱۳۹۲
 • چاپ ۱۸ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • ارائه سخنرانی در ۱۵ کنگره داخلی و بین المللی
 • ترجمه کتاب پروفیت ۲۰۱۳
 • ترجمه کتاب گریبر ۲۰۱۷ جلد دوم
 • تألیف کتاب مجموعه سوالات بورد تخصصی ارتودنسی
 • تألیف کتاب ارتودنسی لینگوال
 • تألیف کتاب سفالومتری کاربردی در ارتودنسی
 • تالیف یک فصل از کتاب ملی ارتودنسی

دکتر محمدرضا بدیعی

دکتر میثم حقیقت

 • فارغ التحصیل دبیرستان نیکان درسال ۱۳۷۲ (دوره ۱۴ نیکان)
 • نفردوم دانشجویی به لحاظ معدل اموزشی در دانشجویان ورودی سال ۱۳۷۲ دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (۱۳۷۸-۱۳۷۲
 • دانشجوی نمونه دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سالهای ۱۳۷۷- ۱۳۷۶
 • دارای رتبه اول در مقالات علمی در کنگره دانشجویی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۵
 • نفر سوم مسابقات قران دانشجویی کشور در سال ۱۳۷۶
 • نفردوم المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در رشته تنیس خاکی در سال ۱۳۸۲
 • نفر سوم ازمون ورودی دستیاری دندانپزشکی در سطح کشور در سال ۱۳۸۱
 • دارای بورد تخصصی ارتودنسی با نمره ممتاز از دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
 • دارای مقالات و سخنرانی های مختلف درکنگره های داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۸ تا کنون
 • عضو کمیته راهبردی بررسی ازمونهای بردتخصصی دندانپزشکی وزارت بهداشت و اموزش پزشکی در سال۱۳۸۶
 • عضو کمیته مدیریت و کیفیت وزارت بهداشت و اموزش پزشکی در سال ۱۳۸۸ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
 • استادیار نمونه دانشکده دندانپزشکی زاهدان درسال ۱۳۸۶-۱۳۸۵
 • دارای گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 version 200- -Internal evaluation  -Advanced research
 • مدیریت کلینیک دندانپزشکی بیمارستان میلاد در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰
 • فوق لیسانس در رشته مدیریت اجرایی  MBA در سال ۱۳۸۸
 • عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در دپارتمان ارتودنسی از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی و EDO   دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۳ تاکنون معاون بین الملل دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۳ تا کنون
 • اخذ رتبه دوم در جشنواره اموزش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( جشنواره مطهری) درسال۱۳۹۴
 • دبیر علمی ششمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح درسال۱۳۹۱و دبیر کمیته های علمی/ثبت نام/روابط عمومی و….
 • عضو هیئت علمی در موسسه اموزش دندانپزشکی پارسه (از سال ۱۳۸۷ تا کنون)و استاد پایه منتخب دانشجویان موسسه پارسه در۴ دوره مختلف
 • عضو انجمن های ارتودنتیست ایران (IAO ) – انجمن ارتودنتیست های امریکا (AAO) – انجمن جهانی ارتودنتیست (WFO)

دکتر کاظم دالایی

دکترحوری میر مهدصادقی

  اندودانتیکس

دکتر آیه اعتمادی

 • فارغ التحصیل دوره عمومی ۱۳۸۲ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی ۱۳۹۰ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دارای بورد تخصصی اندودنتیکس
 • استادیار بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدرس درس اندودنتیکس از سال ۱۳۸۹ تا کنون در پارسه

دکتر احسان اثناعشری

 • ورودی دندانپزشکی شهید بهشتی (مهر ١٣٨۵)
 • فارغ التحصیل سال۱۳۹۱ با معدل ١٧/۶٨
 • ورودی تخصص اندو آزاد تهران (۱۳۹۴)
 • رزیدنت سال ٣
 • رتبه کنکور ۹۶
 • رتبه امتحان دستیاری ۶۸

دکتر لیلا اسلامی

دکتر امین شیری

 • دکترای دندانپزشکی عمومی ١٣٨٨ دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • متخصص اندودانتیکس ١٣٩١ دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • رتبه ۴ بورد تخصصی ١٣٩١
 • عضو هیئت علمی بخش اندودانتیکس دانشگاه آزاد اسلامی تهران ١٣٩١- اکنون

دکتر امیر عباس مشاری

 • فارغ التحصیل ١٣٨۶ دانشکده دندانپزشکی ازاد اسلامی تهران(دوره عمومی)
 • بورد تخصصی اندودونتیکس،فارغ التحصیل ١٣٩٢ علوم پزشکی قزوین
 • ١٣٩٢الی١٣٩۵ عضو هیات علمی علوم پزشکی کرمانشاه
 • ١٣٩۵ تا کنون عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی ازاد اسلامی تهران
 • ترجمه کتاب شیلینبرگ،کتاب DSQ مجموعه سوالات اندودانتیکس ،اصول و درمان( ترابی نژاد ۲۰۱۵)،مجموعه سوالات دستیاری دندانپزشکی ۹۴ با پاسخ تشریحی

دکتر راضیه سادات معیری

 • فارغ التحصیل ١٣٨۶ دانشکده دندانپزشکی ازاد اسلامی تهران(دوره عمومی)
 • بورد تخصصی اندودونتیکس،فارغ التحصیل ١٣٩٢ علوم پزشکی قزوین
 • ١٣٩٢الی١٣٩۵ عضو هیات علمی علوم پزشکی کرمانشاه
 • ١٣٩۵ تا کنون عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی ازاد اسلامی تهران

دکتر سولماز عراقی

  پاتولوژی (آسیب شناسی دهان و فک و صورت)

 1. ترجمه کتاب آسیب شناسی نویل ۲۰۱۶ دوجلدی انتشارات رویا ن بژوه ۱۳۹۵
 2. چکیده کتاب آسیب شناسی نویل  ۲۰۱۶٫ انتشارات شایان نمودار ۱۳۹۵
 3. مجموعه سوالات نویل۲۰۱۶ شایان نمودار
 4. مجموعه سوالات نویل۲۰۱۶ رویان پژوه
 5. اطلس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ۱۳۹۲
 6. چکیده بافت شناسی تن کیت سال ۱۳۸۸
 7. چکیده آسیب شناسی رگزی ۱۳۸۸
 8. بیماریهای بزاقی Gnepp
 9. سندرمهای سر و گردن
 10. تومورهای بافت نرم و غدد بزاقیه

۱-Immunohistochemical Detection and Ultrastructure of Myofibroblasts in the Stroma of Odontogenic Cysts and Ameloblastoma
F Mashhadiabbas, S Atarbashi Moghadam, M Moshref, M Elahi
Iranian red crescent medical journal 12 (4), 453-457 5
۲۰۱۰

۲-Epithelial salivary gland tumors in Ahvaz, Southwest of Iran
SA Moghadam, FA Moghadam, M Dadfar
Journal of dental research, dental clinics, dental prospects 4 (4), 120 12
۲۰۱۰

۳-A Study on the effect of bio-oss and collagen membrane on the repair of dental socket
A Azizi, S Atarbashi Moghadam
journal of Isfahan dental school 5 (3), 203-216 8
۲۰۰۹

۴-Sclerosing polycystic adenosis of the retromolar pad area: a case report
S Mokhtari, S Atarbashi Moghadam, A Mirafsharieh
Case Rep Pathol., 1-4 6
۲۰۱۴

۵-Different histolopathologic features of pleomorphic adenoma in salivary glands
M Jahangirnezhad, SA Moghadam, S Mokhtari, S Taravati
International Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 4 (2), 7-11 5
۲۰۱۳

۶-Immunohistochemical analysis of p63 expression in odontogenic lesions
S Atarbashi Moghadam, F Atarbashi Moghadam, S Mokhtari, E Eini
BioMed Research International 2013, 1-4 5
۲۰۱۳

۷-Keratinized Primary De Novo Intraosseous Carcinoma of Mandible: Report of a Case and Literature Review
A Khodayari, M Elahi, A Khojaste, A Saede
Res J Biol Sci 5 (3), 233-240 5
۲۰۱۰

۸-mmunohistochemical analysis of CD34 expression in salivary gland tumors
SM Saede Atarbashi Moghadam, Ayda Mohammad Abadi
J Oral Maxillofac Pathol 19 (1), 30-33 4*
۲۰۱۵

۹-Intraosseous mucoepidermoid carcinoma: Report of two cases
SA Moghadam, FA Moghadam
Journal of Dentistry 15 (2), 86 4
۲۰۱۴

۱۰-A Retrospective Analysis of Oral Langerhans Cell Histiocytosis in an Iranian Population: a 20-year Evaluation
SA Moghadam, A Lotfi, B Piroozhashemi, S Mokhtari
Journal of Dentistry 16 (3 Suppl), 274 3
۲۰۱۵

۱۱-Primary leiomyosarcoma of the mandible
SA Moghadam, A Khodayari, S Mokhtari
Journal of oral and maxillofacial pathology: JOMFP 18 (2), 308 3
۲۰۱۴

۱۲-Myoepithelioma of a minor salivary gland of the palate: case report
M JAHANGIRNEZHAD, MS ATARBASHI, ALI LOTFI, E EINI
JUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL 10 (675), 693-698 2
۲۰۱۱

۱۳-Peripheral developing odontoma or peripheral ameloblastic fibroodontoma: A rare challenging case
S Atarbashi Moghadam, S Mokhtari
Case reports in dentistry 2016 1

۲۰۱۶

۱۴-Oral Lymphoma Prevalence in Iranian Population: A Multicenter Retrospective Study
ME Akbari, Z Bastani, S Mokhtari, S Atarbashi Moghadam
Iran j Cancer prev 8 (6), e4124 1
۲۰۱۵

۱۵-Multiple calcifying hyperplastic dental follicles: A case report
S Shirafkan, SA Moghadam, M Razavi, K Khiabani, T Khanizadeh
Jentashapir Journal of Health Research 6 (1) 1
۲۰۱۵

۱۶-A Novel Treatment of Aggressive Psammomatoid Juvenile Ossifying
A Badri, S Shirafkan, M Razavi, S Atarbashi Moghadam
Jentashapir J Health Res 5 (4), 1-4 1
۲۰۱۴

۱۷-Evaluation of periodontal health knowledge, attitude and oral hygiene practice of pregnant women in Yazd in 2011
FA Moghadam, AH Ardakani, FR Meybodi, A Khabazian
Journal of Periodontology & Implant Dentistry 5 (2), 71 1
۲۰۱۳

۱۸-Immunohistochemical Analysis of E-Cadherin Expression in Pleomorphic
S Atarbashi Moghadam, M Pourmahdi, M Gholamian, H Pedram, …
Journal Dental School 31 (1), 31-36 1*
۲۰۱۳

۱۹-Relative Frequency of Peripheral Odontogenic Tumors and Comparison with Central Counterpart: a 20-Year Evaluation
S Atarbashi Moghadam, A Lotfi, S Bagheri, M Shahla
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2 (3), 17-20 1
۲۰۱۳

۲۰-Pyostomatitis Vegetans: A Clue for Diagnosis of Silent Crohn’s Disease
S Atarbashi-Moghadam, A Lotfi, F Atarbashi-Moghadam
Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 10 (12), ZD12

۲۱-Malignant Tumors of Tongue in Iranian Population
ME Akbari, SA Moghadam, FA Moghadam, Z Bastani
Iranian journal of cancer prevention 9 (4)
۲۰۱۶

۲۲-The Prevalence of Salivary Gland Mucoepidermoid Carcinoma in Iran: An 11 years’ retrospective study
A Lotfi, S Atarbashi Moghadam, F Karami, S Salehi Zalani, SS Bagheri
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology, and Surgery 5 (2), 6-10
۲۰۱۶

۲۳-Reactive Hyperplastic Lesion of Endodontic Origin Mimicking Pregnancy Tumor: A Case Report
F Atarbashi Moghadam, S Atarbashi Moghadam, S Bagheri, L Ahmadi
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 4 (4), 36-38
۲۰۱۶

۲۴-A Case Report of Lung Adenocarcinoma in Patient with Oral Squamous Cell Carcinoma
FT Mahmoud Jahangirnezhad 1, Saede Atarbashi Moghadam 2*, Sepide Mokhtary 2 …
Jundishapur Sci Med J Suppl: 1-7
۲۰۱۵

۲۵-Fascin Expression in Oral Squamous Cell Carcinoma using an Immunohistochemical Technique
SSB Saede Atarbashi Moghadam1 , Zhale Mohsenifar2 , Ali Lotfi3 , Lale Abasi4
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 4 (2), 30-34
۲۰۱۵

۲۶-Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature
S Atarbashi Moghadam, A Lotfi, M Moshref
J Dent Sch 32 (2), 118 – 124
۲۰۱۴

۲۷-Immunohistochemical analysis of B-cell lymphoma -2 in pleomorphic adenoma and mucoepidermoid carcinoma
S Atarbashi, M Elahi, M Khani, R V
Dent Res J 11 (2), 257-263
۲۰۱۴

۲۸-Hyalinizing Clear Cell Carcinoma of Buccal Vestibule: A Rare Case
S Atarbashi Moghadam, F Atarbashi Moghadam, M Shahla, S Bagheri
Journal of Dental Materials and Techniques 2 (4), 138-141
۲۰۱۳

۲۹-Chondrosarcoma of the Maxilla: A Case Report and Review of the Literature.
M Jahangirnezhad, SA Moghadam, FA Moghadam, S Amirpour, …
Jundishapur Scientific Medical Journal 12 (5)
۲۰۱۳

۳۰-Multiple central giant cell of mandible: a case report
S Atarbashi Moghadam, A Lotfi, F Atarbashi Moghadam
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2 (1), 28-31

دکتر ساعده عطارباشی مقدم

  پروتز های دندانی

پروتز ثابت

 • فارغ التحصیل دوره عمومی از دانشگاه بابل سال ۸۸
 • تخصص پروتز های دندانی
 • سال۹۲ دانشگاه تهران

دکتر پویا اصلانی

دکتر چکامه رضایی

دکتر نازیلا نجاری

پروتز کامل

 • مقطع تخصصی:دکترای تخصصی
 • رشته: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
 • دانشگاه : علوم پزشکی بابل
 • دریافت بورد تخصصی(دریافت دانشنامه تخصصی)
 • سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۳
 • معدل: درجه A
 • دوره عمو می: دکترای حرفه ای
 • رشته تحصیلی : دندانپزشکی
 • دانشگاه :علوم پزشکی کرمان
 • سال  تحصیلی :  ۱۳۷۹-۱۳۸۵
 • معدل کل : ۱۷
 • دبیرستان : فرید        سال تحصیلی :  ۱۳۷۸-۱۳۷۵
 • گذراندن دوره آموزشی:  زبان در آموزشگاه کیش وی
 • استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی یاسوج
 • استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی البرز (در حال حاضر)
 • تدریس در مرکز آموزشی دندانپزشکی پارسه به عنوان استاد پروتز (در حال حاضر)
 • EX-vivo evaluation of X-ray horizontal angle for separating the canals of four-canal first mandibular molar.  (۲۰۰۸) انتشار  در : Iranian Endodontic Journal (IEJ) .volume 2,number 4,143-146
 • ارائه پوسترو کسب امتیاز۳ در چهاردهمین کنگره انجمن اندودنتیستهای ایران، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ لغایت ۲/۲/۹۰، مقاله با عنوان :
 • EX-vivo evaluation of X-ray horizontal angle for separating the canals of four-canalfirst mandibular molar.
 • ارائه پوستر و کسب امتیاز ۳ در شانزدهمین نشست علمی کنفدراسیون اندودنتیستهای آسیا اقیانوسیه، در جهاد دانشگاهی شیراز ،در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ لغایت ۲/۲ /۹۰
 • پوستر با عنوان : EX-vivo evaluation of X-ray horizontal angle for separating the canals of four-canalfirst mandibula molar.
 • مقاله با عنوان : Effect of Zirconia Coping Design on Fracture Strength of Veneering Porcelain in All-Ceramic Posterior Crowns
 • مقاله با عنوان: Evaluation of Shear Bond Strength between Indirect Composite Veneer and Zirconia Coated with Silicated Glass Nano Particles
 • مقاله باعنوان : ارزیابی کلینیکی و میکروبی عفونت های لثه ای بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت | انتشار  در :   ۱۳۹۲  Iranian South Medical Journal
 • عضو انجمن متخصصان پروتز ایران
 • عضو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 • مولف فصولی از کتب ملی (کتاب پروتز کامل و کتاب پروتز ثابت)

دکتر صادق پور احمدی

دکتر فرنوش تقوی

دکتر محمد دهقان

دکتر محسن ضیایی

پروتز پارسیل

 • فارغ التحصیل دوره عمومی از دانشگاه بابل سال ۸۸
 • تخصص پروتز های دندانی
 • سال۹۲ دانشگاه تهران

دکتر پویا اصلانی

  پریودانتیکس

دکتر بابک ایرانپور

 • فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ از دانشگاه آزاد تهران
 • رتبه ۲۹ در آزمون ورودی رزیدنتی در سال ۱۳۸۷
 • فارغ التحصیل سال۱۳۹۰ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در رشته پریودونتیکس
 • دارای رتبه ۳ بورد تخصصی پریودونتیکس در سال ۱۳۹۰
 • دارای رتبه ۱ بورد شفاهی تخصصی پریودونتیکس در سال ۱۳۹۰
 • در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران- واحد بین الملل

دکتر آرزو پزشک فر

 • دکتری عمومی دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • بورد تخصصی پریودنتولوژی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • استادیار بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
 • تالیف کتاب ابزار و وسایل در دندانپزشکی(انتشارات وارستگان)
 • ترجمه کتاب پریودنتولوژی کلینیکی و ایمپلنت لینده-ادیشن پنجم
 • تالیف کتاب درسنامه پریو موسسه ی آمادگی دستیاری پیشگامان پارسه
 • ۴ مقاله ISI چاپ شده

دکتر فاطمه عباسی پور

  تشخیص (بیماری های دهان و فک و صورت)

 • رتبه ۲۳ کشوری و ۱۵ منطقه ۱ در کنکور سراسری سال ۱۳۷۹
 • دکترای عمومی دندان پزشکی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (رتبه دوم فارغ التحصیلی)
 • اخذ گواهینامه های BLS و ACLS از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بورد تخصصی بیماری های دهان، فک و صورت از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 • عضو بنیاد ملی نخبگان (از سال ۱۳۸۴)
 • استادیار بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 • استاد کلاس های آمادگی رزیدنتی موسسه پارسه (از سال ۱۳۸۸ و ادامه دارد)
 • تالیف کتاب “درسنامه بیماریهای دهان، فک و صورت” در سال ١٣٩۵
 • دو مقاله ISI چاپ شده
 • ١٠ مقاله چاپ شده در ژورنال های انگلیسی زبان
 • ۱ مقاله چاپ شده در ژورنال های فارسی زبان
 • موارد متعدد سخنرانی در کنگره های داخلی و خارجی
 • موارد متعدد ارائه پوستر در کنگره های داخلی و خارجی
 • تدریس در جلسات متعدد بازآموزی انجمن دندانپزشکی ایران (از سال ۱۳۸۸ و ادامه دارد)
 • مدرس کارگاه “روشهای جستجو (Search) در اینترنت” برگزار شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی  (سال ۱۳۸۳)
 • مدرس کارگاه “لیزر در دندان پزشکی” در هفتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور (خرداد ۱۳۸۵)
 • مدرس کارگاه “اصول رویکرد تشخیصی به ضایعات دهان، فک و صورت” در دانشکده دندانپزشکی شاهد (سال ۱۳۹۰)
 • مدرس کارگاه “کاربرد بالینی داروها در دندانپزشکی” در دانشکده دندانپزشکی شاهد (۱۳۹۰ و ۱۳۹۲) و انجمن دندانپزشکی ایران (١٣٩۵ و ١٣٩۶)
 • مدرس کارگاه بیماریهای سیستمیک و درمانهای دندانپزشکی در انجمن دندانپزشکی ایران (١٣٩۵)
 • ارائه مقاله (سخنرانی) در سال ۲۰۰۹ درکنگره ISCOMS هلند
 • International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS) –The Netherlands
 • ارائه یک مقاله (سخنرانی) و یک پوستر در چهارمین کنگره بیماری های دهان (۱۳۸۸)
 • ارائه مقاله (سخنرانی) در پنجاهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران (۱۳۸۹)
 • ارائه مقاله (سخنرانی) در اولین کنگره لیزر در دندان پزشکی (۱۳۸۹)
 • ارائه مقاله (سخنرانی) در پنجاه و یکمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران (۱۳۹۰)
 • ارائه مقاله و پوستر در کنگره انجمن متخصصین ترمیمی (۱۳۹۰)
 • ارائه مقاله (سخنرانی) در کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح (۱۳۹۲)
 • تدریس در جلسات متعدد بازآموزی انجمن دندانپزشکی ایران (از سال ۱۳۸۸ و ادامه دارد)

دکتر مصطفی اسماعیلی

  جامعه نگر (سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی)

 • دندانپزشکی عمومی دانشگاه تهران
 • رزیدنت کودکان شهید بهشتی
 • تدریس المپیاد زیست شناسی
 • یک سال تدریس در پارسه

دکتر خشایار سنجری

  جراحی دهان و فک و صورت

 • فارغ التحصیل دوره عمومی  دانشگاه شهید بهشتی
 • رزیدنت جراحی فک و صورت دانشگاه شهید بهشتی
 • دستیار تخصصی جراحی فک و صورت – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه ۸ آزمون دستیاری کشوری
 • نفر اول دوره دندانپزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه ۴ آزمون علوم پایه کشوری

به نام خدا

سلام به همه دوستان عزیز؛ اصل موضوعی که میخواهم برایتان تعریف کنم مربوط به وقتی ‌است که تازه برای آزمون رزیدنتی آماده می‌شدم. آن روزها فکر میکردم می‌توانم به تنهایی برای خودم برنامه‌ریزی بی‌نقصی داشته باشم. اشتباه میکردم. و البته فکر میکردم این آزمون آخرین عملیات مهم زندگی است؛ باز هم اشتباه می‌کردم.

وقتی به آن روزها نگاه میکنم میبینم همه ما قبل از آزمون رزیدنتی هیچ تصور دقیقی از چگونگی آن نداشتیم؛ در حالیکه موفقیت در آن بیشتر از هر چیز نیاز به اطلاعات و آگاهی داشت. پس در همین رابطه چند نکته‌ خدمتتان عرض می‌کنم:

 

۱- تخصص بگیرید.

آن دسته از دوستانی که هنوز دودل هستند که آیا قدم در این راه بگذارند یا نه باید بدانند که اگر سایر جنبه‌های زندگیتان پایدار و باثبات است تخصص گرفتن کار خیلی خوبی است. فقط همین قدر بگویم که شما بی‌شک جز برترین افراد همسن و سال خود بودید که توانستید وارد این رشته شوید، حالا چه اتفاقی افتاده است که برخی از همین برترین‌ها فکر می‌کنند قبولی در تخصص مورد علاقه‌شان مأموریت غیرممکن است و همین سطح از تحصیلات برای آن‌ها و برای استعدادشان کافی است؟ به خودتان بیایید. قبول دارم که اعتماد به نفس ضرورتاً ضامن موقعیت نیست اما قبول کنید که عدم اعتماد به نفس یقیناً باعث شکست می‌شود.

 

۲- از آن طرفِ بام نیفتید.

همه آدم‌ها ممکن است در انجام مأموریتی راه را خطا بروند ولی فرق آدم مغرور با بقیه این است که بر راه خطای خودش اصرار می‌کند. بپذیرید که همه ما در مسائلی صاحب نظر هستیم و در مسائلی هم بی‌اطلاع. چقدر خوب که درک لزوم پذیرش راهنمایی‌های یک راه‌بلد را داشته باشیم.

 

۳- تحت تاثیر این و آن نباشید.

شاید برنامه‌ریزی‌های متنوعی برای موفقیت در آزمون رزیدنتی وجود داشته باشد. شاید هم نکات مثبتی در هر کدام از آن‌ها وجود داشته باشد ولی یادتان باشد مخلوط همه این برنامه‌ها قطعاً شما را گمراه خواهد کرد. یک برنامه داشته باشید، با یک روش پیش بروید ولی آن را خیلی خوب انجام دهید.

 

۴- در انتخاب منابع خیلی دقت کنید.

یک منبع آموزشی خوب به میزان قابل توجهی در موفقیت شما اثرگذار است. خوب مشورت کنید و بهترین منبع را انتخاب کنید اما پس از انتخاب، تا حد امکان آن را تغییر ندهید. گاهی پیش می‌آید که شما بصورت کاملاً اتفاقی متوجه می‌شوید که دوستتان کتابی متفاوت با شما را انتخاب کرده است. دوستتان چنان از کتاب مورد نظر تعریف می‌کند که انگار جگرگوشه‌اش است.

این قضیه نباید شما را به دلهره بیندازد. به این نکته فکر کنید که شاید سرزبان دوستتان در خالی کردن دلِ شما و درآوردن چشم رقبا زیادی خوب است؛ نه واقعاً کتاب مورد نظرش! مطمئن باشید که حتی اگر منبع شما چند نکته کمتر داشته باشد مرور چندباره آن شما را به تسلط بالاتری در آن درس می‌رساند تا اینکه بخواهید کتاب جدیدی را از نو شروع کنید. پس قوی باشید و ثبات قدم داشته باشید.

یادتان باشد بخش مهمی از گرفتاری‌های دنیا معطوف به آن است که نادان‌ها به کار خود اطمینان دارند و عاقل‌ها از کار خود مطمئن نیستند. لااقل برداشت من، برداشت قوی من این است.

 

۵- کتاب جامع جراحی را با دقت بخوانید.

این امکان وجود دارد که اضافه شدن عکس‌ها و جداول که صد البته برای فهم بهتر مطالب افزوده شده‌اند، حجم ظاهری کتاب جامع جراحی را در نظرتان افزایش داده باشد اما از نظر مقایسه کلمه به کلمه این کتاب کمترین حجم مطالب را در میان منابع جراحی برای آزمون دستیاری دارد. برای فهم بهتر مطالب حتماً ابتدا یک دور کتاب را مطالعه کنید و سپس برای افزایش تسلط به فایل تصویری مراجعه کنید. هرچند که سرعت و تعداد دفعات مطالعه از اهمیت بسزایی برخوردار است اما از کیفیت مطالعه نیز غافل نشوید.

 

۶- کتاب تست جراحی را از دور دوم شروع کنید.

یکی از بهترین ابزارها جهت تثبیت مطالب و سنجش میزان دانسته‌ها استفاده از کتاب‌های آزمون و تست است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که بایستی در هر کتاب تستی به آن دقت کنید گستره طرح سوالات از مباحث مختلف است. بنابراین در کتاب تست جراحی نیز بیشترین سعی بر آن بوده که مطلب مهمی جا نماند.

در بخش پاسخ‌های تشریحی توضیحات مربوط به هر سوال بلافاصله پس از آن آورده شده است تا از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری شود. همچنین در این بخش‌ها مبحث مربوط به سوال و حواشی آن نیز آموزش داده شده تا در صورت طرح مجدد بتوانید با تسلط بیشتری به آن‌ پاسخ دهید.

برایتان در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت می‌کنم و از صمیم دل امیدوارم پیروز باشید، اگر تلاشگرید.

 

باتشکر

دکتر مصطفا آلام

دی ماه خورشیدی ۱۳۹۶

دکتر مصطفی آلام

دکترحمید مجتهدی

دکتر مجتبی آزادبخت

  دندانپزشکی ترمیمی

  • دکترای عمومی دندان پزشکی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • کسب رتبه اول در سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ در بین دانشجویان هم طراز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
  • اخذ دانشنامه پایان تحصیلات دندانپزشکی ؛ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ با نمره پایان نامه ۲۰

  عنوان پایان نامه : مقایسه طرح درمان ها در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی    ۱۳۷۷-۱۳۷۶

  • کسب رتبه اول در آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی در رشته ترمیمی و زیبایی
  • اخذ مدرک دانشنامه تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دانشکده دندانپزشکی در سال تحصیلی ۱۳۸۲ با نمره پایان نامه ۱۹/۶
  • عنوان پایان نامه تخصصی: مقایسه استحکام باند برشی (Shear Bond Strength) کامپوزیت به پرسلن در Repair پرسلن با استفاده یا عدم استفاده از باندینگ ها
  • کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
  • تدریس در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
  • کسب رتبه اول در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی کرمان به عنوان استاد برگزیده
  • تدریس در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران به صورت هم زمان و به صورت حق التدریس
  • تدریس در کلاس های رزیدنتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به مدت ۴۰۰ ساعت طی ۸ دوره
  • قرارداد مشترک آموزشی با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به مدت ۱۲ ماه
  • کسب رتبه اول بین اساتید تمام دروس با ۹۷/۷ درصد و ۸۶/۸ درصد رضایت دانشجویان در کلاس های رزیدنتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران
  • عضویت در آکادمی دندانپزشکان ترمیمی و زیبایی آمریکا
  • عضو انجمن دندانپزشکان متخصص ترمیمی و زیبایی
  • دریافت Certificate شرکت Dentsply در سال ۲۰۰۹ آلمان konstanz
  • عضو اصلی شورای تحریریه مجله پیام دندانپزشکان جوان از سال ۱۳۸۶
  • Adviser علمی و نماینده آموزشی شرکت Angelus برزیل در سال ۱۳۸۶
  • Adviser علمی و نماینده آموزشی شرکت FGM برزیل در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
  • Adviser علمی و نماینده آموزشی شرکت Dentsply آلمان از سال ۱۳۸۷ تا کنون
  • Adviser علمی و نماینده آموزشی شرکت GC آلمان از سال ۱۳۸۹ تا کنون
  • فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از دانشگاه جنوا (ایتالیا) سال ۲۰۱۳
  • مشاور علمی رادیو سلامت در زمینه آموزش همگانی به صورت حضور جهت اجرای برنامه های آموزشی زنده جهت آموزش همگانی در صدای جمهوری اسلامی ایران و یا برقراری ارتباطات زنده تلفنی با این رسانه همگانی
  • حضور در برنامه زنده سیب از شبکه پنجم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • تحریر مقالاتی جهت آموزش همگانی و ارتقای بهداشت دهان و دندان در روزنامه های کثیر الانتشار مانند همشهری و روزنامه سلامت
  • کسب رتبه دوم به عنوان استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی در بخش ترمیمی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
  • دریافت Certificate شرکت K-Line آلمان در سال ۲۰۱۶
  • مشاور علمی و فنی شرکت GC آلمان در سال ۲۰۱۶ جهت تایید Certificate دانشجویان شرکت کننده در دوره.
  • تدریس ۸۰ ساعت کلاس تئوری و عملی در دوره جامع زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۸ .
 • مشاوره طرح های تحقیقاتی با معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی به مدت ۳۰ ساعت ؛ مهر ماه ۱۳۹۱
 • داوری پایان نامه با موضوع : “بررسی ارتباط بین ترکیبات بیوشیمیایی بزاق، شاخص توده بدنی و رژیم غذایی با پوسیدگی دندان ۶ در کودکان ۶ تا ۱۲ ساله” ؛ دی ماه ۱۳۹۲
 • داوری پایان نامه و استاد مشاور با موضوع : ” تاثیر اچینگ پلاسما بر روی خشونت سطحی زیرکونیا و باند متقابل  ” دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر و پلاسما ؛ دی ماه ۱۳۹۱
 • داوری پایان نامه و استاد مشاور با موضوع : ” مقایسه استحکام فشاری و زمان سخت شدن سه نوع MTA نانوهایبرید تجربی با یک نوع MTA تجاری” ؛ خرداد ماه ۱۳۹۳
 • استاد راهنمای پایان نامه تخصصی ” تاًثیر Thermal aging و  Mechanical aging بر استحکام خمشی دو نوع زیرکونیای Zirconzahn  و  Mamut ” ؛  خرداد ماه ۱۳۹۲ دانشجو: دکتر مانوشا امیری
 • استاد مشاور پایان نامه با موضوع ” بررسی اثر Nano met – etch بر استحکام باند سمان رزینی به آلیاژ

بیس متال Vera bond II و آلیاژ High noble –Bego star دانشجو: دکتر فریبا ازوجی

 • استاد مشاور پایان نامه با موضوع

“Comparison of the effect of CEM cement, MTA Angelus and Nano particle MTA on human gingival fibroblast viability and morphology: an in vitro study by MTT assay and SEM”

 • استاد راهنما پایان نامه با عنوان ” ساخت نمونه تجربی محلول آشکارساز پوسیدگی بر پایه حلال پروپیلن گلیکول و آب و بررسی و مقایسه ی خصوصیات آن با نمونه تجاری snoop با روش هیستولوژی” دانشجو: آناهیتا شاهی پایان نامه شماره ۳۲۰۹
 • استاد راهنما پایان نامه با عنوان ” ساخت نمونه تجربی محلول آشکارساز پوسیدگی بر پایه حلال پروپیلن گلیکول بدون آب و بررسی و مقایسه خصوصیات آن با نمونه تجاری snoop با روش هیستولوژی” دانشجو: پرستو ایران پرور پایان نامه شماره ۳۲۰۸
 • استاد مشاور پایان نامه با موضوع ” تاثیر افزودن نانو ذرات بر خصوصیات مکانیکی و آزاد سازی یون پنج سمان هایدرولیک”
 • استاد راهنما پایان نامه ” مقایسه استحکام فشاری و زمان سخت شدن چهار نوع Nano hybrid mineral trioxide aggregate تجربی با یک نوع تجاری” دانشجو: لیلا صفیاری

داوری مقالات :

 

 • داوری مقالات با موضوع : ” بررسی تاًثیر آماده سازی شیمیایی سطح پست بر استحکام باند ریزکششی کوارتز فایبر پست به کور رزین کامپوزیتی ” مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دکتر مریم خروشی ؛ مهر ماه ۱۳۹۲
 • داوری مقالات با موضوع : ” مقایسه اثر چند ماده همرنگ در تقویت مینایی بدون پشتیبان ” مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دکتر مریم خروشی ؛ اسفند ماه ۱۳۹۰
 • داوری مقالات با موضوع : ” بررسی تاًثیر افزودن نمک های قلیایی بر زمان گیرش سمان Mineral Trioxide Aggregate و  Cem cement” مرکز تحقیقات اندودانتیکس ؛ اسفند ماه ۱۳۹۴
 • استادیار بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۴ تا کنون.
 • تاسیس سازمان مردم نهاد NGO تحت عنوان ” مرکز ارتقاء آگاهی های دندانپزشکی پارسه ” با هدف ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان جامعه و تصدی سمت مدیر عامل از سال ۱۳۸۸ تا کنون
 • عضو کمیته اجرای و برنامه ریزی کنگره متخصصین ترمیمی در سال ۱۳۸۸
 • دبیر علمی برنامه ترمیمی اردیبهشت ۱۳۸۸ به شماره ۳۴۵۱/ع/۸۸
 • عضو کمیته داوران بررسی مقالات ارسالی جهت کنگره دندانپزشکان عمومی سال ۱۳۸۸
 • عضو کمیته داوران بررسی مقالات ارسالی جهت کنگره متخصصین ترمیمی سال ۱۳۸۹
 • استادیار بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۹ به صورت پیمانی
 • عضو کمیته داوران بررسی مقالات ارسالی جهت کنگره دندانپزشکان عمومی سال ۱۳۹۰
 • ماموریت آموزشی جهت نظارت بر طرح های تحقیقاتی نانو در آزمایشگاه های بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی شریف و رفرانس داروسازی دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۹۰ طی نامه ۳۷۱۴/۳۱۰
 • استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی از سال ۱۳۹۱ الی ۹۴
 • عضویت در کمیته وارنیش فلوراید به عنوان طرحی ملی جهت کاهش شیوع پوسیدگی و شرکت در جلسات مرتبط در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال ۹۱ به شماره ۱۱۲۴/۳۱۰
 • عضو کمیته تخصیص امتیاز برنامه های کوتاه مدت حرفه ای دندانپزشکی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۱٫
 • عضو کمیته تحقیقات و فن آوری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۹۲ بر اساس نامه ۱۷۰۵/۴۰۰
 • شرکت در جلسه طراحی سوالات آزمون ارتقاء رزیدنتی ترمیمی خردادماه ۱۳۹۱ نامه ۸۸۵/۳۱۰
 • عضو کمیته ساماندهی برنامه های آموزش کوتاه مدت دندانپزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۱٫
 • شرکت در جلسه طراحی سوالات آزمون ارتقاء رزیدنتی ترمیمی خردادماه ۱۳۹۲ نامه ۷۶۶/۳۱۰
 • عضو کمیته مواد و تجهیزات دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫
 • عضو کمیته طراحان سوال آزمون ارتقاء تخصصی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ و ثبت ۵۰ ساعت همکاری با دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی به شماره نامه ۶۷۹/۵۱۷/د
 • عضو کمیته تخصیص امتیاز دانشجویان خارج کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
 • عضویت در کمیته امتیاز دانش آموختگان خارج کشور ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۹۱ الی ۹۴
 • عضو کمیته اجرایی علمی پنجاه و ششمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران
 • استقرار ، راه اندازی و مدیریت دوره های آموزش کوتاه مدت حرفه ای دندانپزشکی دانشکده شهید بهشتی از شهریورماه ۱۳۹۱ لغایت تیرماه ۱۳۹۳ ؛ در زمینه کلاس های ایمپلنت ، ترمیمی و زیبایی ، اندو – روتاری ، درمان های ارتوپدیک ارتودنسی و لیزر به شماره نامه ۲۰۱۵/۳۱۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۲٫
 • عضو کمیته تخصیص امتیاز اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۲
 • مدیر پانل در پنجاه و چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۳
 • سه نوبت شرکت در جلسات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت با رویکرد توجه و فعالسازی انجمن های مردم نهاد (NGO) سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
 • دبیری علمی ۲۴ برنامه آموزش مداوم دانشگاه شهید بهشتی ؛ اعم از دانشجویان و فارغ التحصیلان خارج کشور ، شرکت نفت و موسسات آموزشی.
 • عضو کمیته اجرایی پنجاه و ششمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران و کنگره منطقه ای FDI (EXIDA 56), May 2016
 • عضو کمیته اجرایی پنجاه و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران و کنگره منطقه ای FDI (EXIDA 57), May 2017
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دندانپزشکی پارسه
 • راه اندازی سایت ” مشاوره و برنامه ریزی درسی جهت دانشجویان علوم پزشکی ” تحت عنوان doctortabari.com
 • شرکت در پنجمین کنگره سراسری دانشگاه آزاد اسلامی مهر ۱۳۹۴
 • دبیر مشاور علمی ترمیمی در دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شهریور ۱۳۹۴
 • عضو کمیته راهبردی دندانپزشکی ترمیمی جهت تالیف و تدوین کتاب ملی در رشته ترمیمی ؛ دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ؛ معاونت آموزشی
 • دبیر علمی بازآموزی های ترمیمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مورخ ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵
 • مدیر پانل دانشجویی کنگره ۵۶ انجمن دندانپزشکی ایران اردیبهشت ۹۵ (۱۷ May 2016)

عضو کمیته تخصیص امتیاز اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ اسفند ۱۳۹۵

کارگاه های آموزشی:

 

 • کارگاه تعلیم آموزش دهندگان (T.O.T) مهارت ترک سیگار در مراکز و مطب های دندانپزشکی برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تیرماه ۱۳۹۴
 • کارگاه مهارت های زندگی (کنترل خشم ، استرس و افسردگی) اسفند ۱۳۹۲
 • شرکت در سمینار و گارگاه های آموزشی چهل و هشتمین سمینار ” اصول و فنون مذاکره ” با دریافت گواهینامه QAL انگلستان
 • دبیر علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ؛ آذر ۸۷
 • شرکت در سمینار و گارگاه های آموزشی دانشگاه فرایبورگ در سال ۱۳۸۸ و اخذ گواهینامه مربوطه
 • بازدید از کارخانه Degudent و Denysply آلمان با دعوت رسمی در مهر ماه سال ۱۳۸۸
 • شرکت در سمینار و کارگاه آموزشی Middle east شرکت GCدر اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در لبنان و اخذ گواهینامه مربوطه
 • اختراع ماده جدیدی به نام ” اچینگ شیمیایی آلیاژهای دندانپزشکی اعم از طلا و غیر طلا (بیس متال) ” و ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در فروردین ماه ۱۳۸۹
 • اختراع محلول Nano met etch در مهرماه ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۷۲۰۴۴ و اجرای آن به صورت تز تخصصی و طرح تحقیقاتی.
 • ارائه طرح فوق به سازمان تجاری سازی صنعتی
 • دعوت در سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی در قسمت ” مخترعان بخش داوری”.
 • اختراع و ثبت محلول آشکار ساز پوسیدگی با قابلیت افزایش ثبات باندینگ های عاجی به شماره ثبت ۷۲۰۴۳
 • اختراع محصول جدید و متفاوت MTA با استفاده از سه ذره نانو و با میزان آزادسازی کم تر آهن با نام Nano hybrid MTA و تلاش جهت بومی سازی پروژه.
 • اجرای طرح مشترک Nano hybrid MTA با دانشگاه علم و صنعت جهت آنالیز ماده.
 • افزایش جذب فلوراید با ثبت اختراع ” وارنیش سدیم فلوراید با قابلیت دوام طولانی مدت ” به شماره ثبت ۷۹۳۰۶
 • رفع حساسیت های دندانی با ثبت اختراع ” نانوپارتیکل های هیدروکسی آپاتیت در ترکیب با نیترات پتاسیم و کلرهگزیدین جهت کاهش موثر حساسیت های دندانی ” به شماره ثبت ۷۹۳۰۸
 • آماده سازی سطح سرامیک های زیرکونیوم با ثبت اختراع ” اچینگ زیرکونیوم با تکنیک پلاسما ” به شماره ثبت ۷۹۳۰۴
 • اجرای طرح مشترک با دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر اچینگ زیرکونیوم با تکنیک پلاسما.
 • ۲ دوره دبیر بازآموزی های مدون برگزار شده توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران.
 • مشاوره طرح های تحقیقاتی با معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی به مدت ۳۰ ساعت.
 • ناظر طرح های تحقیقاتی نانو مواد در آزمایشگاه های بیو متریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شریف و رفرانس داروسازی دانشگاه شهید بهشتی از سوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی.
 • عضو هیات جذب و هیاًت ممیزه دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۹۰ شماره نامه ۳۵۴۰/۳۱۰٫
 • همکاری با دبیرخانه هیات اجرایی جذب و پاسخگویی به استعلامات از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴٫
 • دبیر علمی برنامه های آموزش مداوم شرکت نفت سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
 • انتخاب به عنوان استاد نمونه سال ۱۳۹۲؛ در نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 • انتصاب به سمت استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

گواهینامه شرکت در نشست سالیانه اساتید مشاور  طرح ” ارتقاء رابطه استاد-دانشجو” سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ایران بهمن اسفند ۱۳۸۳ تحت عنوان ” انواع مواد کف بندی ، اهمیت و موارد کاربرد و عدم کاربرد پوشش پالپ (Pulp Capping) “
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران در تیر ماه ۱۳۸۴
 • ارائه مقاله و سخنرانی درکنگره تخصصی ترمیمی در آبان ماه ۱۳۸۴
 • ارائه مقاله و سخنرانی درچهارمین همایش علمی دندانپزشکی نوین (IRDEC) در دی ماه ۱۳۸۴
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره دندانپزشکان عمومی ایران در بهمن ماه ۱۳۸۴
 • برگزاری کارگاه آموزش عملی در دومین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۸۵
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۵ تحت عنوان ” کاربرد MTA در دندانپزشکی ترمیمی “
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره چهل و ششم بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۵
 • سخنرانی در دانشکده دندانپزشکی دبی در بهمن ۱۳۸۵ و اخذ گواهینامه مربوطه ” تحت عنوان اصول دندانپزشکی زیبایی ، ونیرهای کامپوزیتی زیبایی و لامینیت ونیر “
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی اندو در خرداد۱۳۸۶ ” تحت عنوان فایبر پست ؛ موارد کاربرد و عدم کاربرد “
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی پروتزهای دندانی در سال۱۳۸۶ تحت عنوان ” باند با کامپوزیت و پرسلن
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۶
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۶ تحت عنوان  ” تفاوت Bleaching دندان های وایتال و نان وایتال”
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران آذر ماه ۱۳۸۶ تحت عنوان ” روش های نوین ترمیمی :  Bleaching در دندان های زنده و روت کانال شده”
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۷
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۷ تحت عنوان  ” سایلن (Silane) ، ترکیب شیمیایی و کاربرد کلینیکی “
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۸
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۸ تحت عنوان “اهمیت Finishing & Polishing ترمیم های کامپوزیت قدامی و تاثیر نوع کامپوزیت بر کیفیت پرداخت و پالیش”
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دی ماه ۱۳۸۸ تحت عنوان ” علل شکست ترمیم های کامپوزیت خلفی “
 • ارائه مقاله در پنجاهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۹ تحت عنوان تاثیر آنزیم های متالوپروتیئناز (MMPs) در دوام (Durability) باندینگ های عاجی.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی ترمیمی آبان ماه ۱۳۸۹ تحت عنوان کامپوزیت های نانوفیل ؛ مزایا و معایب.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی ترمیمی آبان ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان زیرکونیوم: ساختار؛ خصوصیات فیزیکی و مکانیکی.
 • ارائه مقاله در ششمین همایش دندانپزشکی نیروهای مسلح مهر ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان سرامیک های دندانی.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی پروستودنتیست ها دی ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی زیرکونیوم .
 • دریافت Certificate شرکت Voco آلمان جهت شرکت در دوره کامپوزیت های قدامی
 • دریافت Certificate شرکت Angelus برزیل در سال ۲۰۰۶
 • عضویت و دریافت Certificate از انجمن دندانپزشکی آمریکا از سال ۲۰۰۷ تا کنون
 • شرکت در کنگره بین المللی زیبایی International Cosmetic Dentistry در دبی سال ۲۰۰۷
 • دریافت Certificate شرکت Den Mat آمریکا جهت شرکت در دوره Lumineers در دوبی؛ اسفند ماه ۱۳۹۰
 • شرکت در کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی زیبایی آمریکا (AACD) در سال ۲۰۰۹
 • شرکت در سمینار ” دندانپزشکی مدرن هزاره سوم” شرکت GC سال ۲۰۱۱
 • شرکت در سمینار شرکت Angelus برزیل در سال ۲۰۱۱
 • تدریس چهار دوره Lumineers در ایران به نمایندگی از شرکت Den Mat آمریکا
 • حضور در برنامه صدای جمهوری اسلامی ایران ؛ شبکه جهانی صدای آشنا و ضبط برنامه جهت هموطنان خارج کشور
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و دومین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی پروستودنتیست ها دی ماه ۱۳۹۱
 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ بهمن ماه ۱۳۹۱
 • ارائه سخنرانی در سیزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه تخصصی در سیزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ دی ماه ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و سومین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در چهاردهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در چهاردهمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران ؛ آذرماه ۱۳۹۳
 • ارائه سخنرانی در هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ دی ماه ۱۳۹۳
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ؛ مرداد ماه ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ شهریور ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در پانزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ؛ مهرماه ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره نیروهای مسلح
 • ارائه سخنرانی در شانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۵
 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره نیروهای مسلح ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران و کنگره منطقه ای FDI (EXIDA 58), April 2018 مطابق با ۲۸ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
 • ارائه مقاله و سخنرانی در هجدهمین کنگره انجمن متخصصین اندودنتیکس ایران ؛ مرداد ۱۳۹۷
 • ارائه مقاله و سخنرانی در هجدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آذر ۱۳۹۷
 • ارائه سخنرانی در اولین سمپوزیوم طرح لبخند؛ دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۷
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران و کنگره منطقه ای FDI (EXIDA 59), April 2018 مطابق با ۲ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ارائه سخنرانی در نوزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ مرداد ۱۳۹۸
 • برگزاری کارگاه آموزشی در کنگره انجمن متخصصین پریودنتیکس ایران ؛ مهرماه ۱۳۹۸
 • ارائه سخنرانی های متعدد دربازآموزی ها و برنامه های مدون ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی ( حداقل ۳۰ مورد)
 • ارائه و چاپ ۳۴ مقاله آموزشی و پژوهشی در مجله پیام دندانپزشکان جوان
 • تدریس کلیه دروس ترمیمی و مواد دندانی به صورت لوح فشرده جهت آمادگی آزمون دستیاری.
 • تدریس ۴۸ دوره کتب ترمیمی و مواد دندانی در کلاس های آمادگی رزیدنتی اعم از جهاد دانشگاهی تهران ، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ، پارسه ، شیراز ، اصفهان ، کرمان و…..

تدریس ۱۹ دوره کلاس ترمیمی و زیبایی (۱۰۰ ساعت در هر دوره) در تهران ، شیراز و تبریز.

عناوین مقالات

تالیف مقاله در مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ( انگلیسی ) تحت عنوان

 • “ Effect of Thermal and Mechanical Aging on Flexural Strength of Zirkonzahn and Mamut Zirconia Ceramics ”

Kasra Tabari , Zahra Jaber Ansari , Manusha Amiri Siavashani , Solmaz Eskandarion

BeheshtinUniv Dent J 2014; 32(2):69-75

 

A brief review on the efficacy of different possible and nonpharmacological techniques in eliminating discomfort of local anesthesia injection during dental procedures

Amin Davoudi۱, Mansour Rismanchian۲, Ali Akhavan۳, Saeid Nosouhian۲, Farshad Bajoghli۲, Abbas Haghighat۴, Farahnaz Arbabzadeh۵, Pouran Samimi۵, Atiyeh Fiez۵, Elham Shadmehr۳, Kasra Tabari۶, Sanaz Jahadi۳

تالیف مقاله در مجله دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران با عنوان” مقایسه Shear bond strength  کامپوزیت-پرسلن در Porcelain repair با استفاده یا عدم استفاده از باندینگ ها”.

 

 • Comparison of Compressive Strength of Five Hydraulic Cements

Vagharedin Akhavan Zanjani1 Seyedeh Mahsa Sheikh-Al-Eslamian2 Kasra Tabari*1 , Journal of Dental School 2016; 34(3): 129-36

 

Corresponding Author: Tabari K.

 

 • Shear bond strength of a resin cement to different alloys subjected to various surface treatment. Fariba Ezoji , Kasra tabari , Zahra jaberi Ansari, Hassan Torabzadeh, Mohammad Javad Kharazi Fard

Journal of Dentistry,Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran(2016;Vol.13,No.1)

 

 • In vitro cytotoxicity evaluation of selected nanoparticles on human dental pulp stem cells. Kasra tabari, Sepanta hosseinpour. Iranian Endodontic Journal,VOL 12, NO 1(2017).
 • حفظ حیات پالپ با MTA همراه با نکات کلینیکی و CD آموزشی

 

 • مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی ومواد دندانی

 • آشنایی با آزمون های تخصصی دندانپزشکی

 • ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات نور دانش ؛ ۱۳۹۱

 

 • درسنامه جامع هوشمند ترمیمی ؛ انتشارات رویان پژوه ؛ ۱۳۹۳٫

 

 • عضو گروه مولفین کتاب مرجع دندانپزشکی ترمیمی (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛ معاونت آموزشی) فصول ۳ و ۱۱؛ ۱۳۹۴

 

 • تالیف کتاب ” دندانپزشکی جامع ؛ برای دندانپزشکان” یا

 “A Comprehensive Review on English for the students of Dentistry ؛انتشارات رویان پژوه ؛ ۱۳۹۳٫

 

 

 • درسنامه جامع هوشمند دندانپزشکی ترمیمی ؛ ۱۳۹۵

 

 • درسنامه جامع مبانی دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات پیشگامان پارسه

 ؛ ۱۳۹۵

 

 • درسنامه جامع مبانی دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات پیشگامان پارسه

 ؛ ۱۳۹۷

 

 

 • چاپ کتاب زبان جهت آمادگی آزمون رزیدنتی

 

 • اصول و مبانی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

 • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی( ویرایش اول)

 • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی( ویرایش دوم)

 • نظارت و اجرای ترجمه کتاب مرجع Art & Science of Operative Dentistry 2012
 • نظارت و اجرای ترجمه کتاب مرجع Art & Science of Operative Dentistry 2019

–  باندینگ ها و کاربرد کلینیکی

–  کامپوزیت های خلفی و کاربرد کلینیکی

– کامپوزیت های قدامی و کاربرد کلینیکی

– پست های فایبر ؛ موارد مصرف و منع مصرف

 و حفظ حیات پالپMTA

– پرسلن لامینیت ونیر

  -آموزش تئوری و عملی Lumineers

  – اینله و انله

Finishing & Polishing

– بریج های محافظه کارانه (فایبر بریج)

– اصول و مبانی سفید کردن دندان (Bleaching)

– تراش و قالبگیری رستوریشن های تمام سرامیک

– دوره کامل آموزش ترمیمی و مواد دندانی

– دوره کامل آموزش پروتزهای دندانی ثابت

 • کسب رتبه دوم مفاهیم قرآن کریم در سال تحصیلی ۷۰-۱۳۶۹
 • کسب رتبه چهارم در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البلاغه سال ۱۳۷۴ در سطح دانشگاه های علوم پزشکی
 • کسب رتبه اول در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البلاغه سال ۱۳۷۶ در سطح استان تهران
 • کسب رتبه دوم در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البلاغه سال ۱۳۷۷ در سطح کشور
 • تالیف کتاب چکیده عربی ( صرف و نحو ) انتشارات پیک ایران ؛ سال ۱۳۷۵
 • تالیف کتاب عربی ( صرف و نحو ) انتشارات شعبانی ؛ سال ۱۳۷۸
 • مربی فرهنگی آموزشی دبیرستان (موسسه) خواجه نصیرالدین طوسی
 • مسئول و مربی اردوهای نوروز دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۲
 • مدیر کتابخانه و قرائت خانه صاحب الزمان ع (مسجد نظام مافی) به مدت ۸ سال از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۱
 • مدیر اجرایی واحد فرهنگی کتابخانه مسجد نظام مافی
 • مشاور علمی و فرهنگی واحد نخبگان مسجد نظام مافی به مدت ۸ سال از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۱
 • مشاور فرهنگی ، هنری ، اجتماعی سرای پرواز ( شهرداری منطقه ۲) به مدت دو سال از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳
 • مشاور مدیریت اجرایی – فرهنگی سرای پرواز ( شهرداری منطقه ۲) به مدت دو سال از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳
 • جذب و پرورش نخبگان فرهنگی – علمی سرای پرواز ( شهرداری منطقه ۲) به مدت دو سال از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳
 • اخذ پروانه فعالیت دفتر رسانه با مجوز شماره ۲۲۵۱۳
 • اخذ پروانه نشر کتاب به شماره پروانه ۱۳۰۴۵
 • اخذ پروانه کسب ( اتحادیه ناشران و کتابفروشان) شناسه صنفی ۰۴۵۳۱۳۴۳۱۱
 • پروانه تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال به شماره ۴۷-۳۴۴۲/۳۰

دکتر کسری طبری

 • فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۸
 • فارغ التحصیل ۹۳  رشته تخصصی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • استادیار دانشکده دندانپزشکی البرز ٩٣-٩۴
 • استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ٩۴ تا کنون

دکتر مهسا شیخ الاسلامیان

 • دارای مدرک دکتری حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۸۸
 • دارای دانشنامه تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی بابل  ۱۳۹۴
 • رتبه برتر بورد تخصصی سال ۱۳۹۴
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • چاب مقاله با عنوان “Effects of sodium ascorbate and elapsed time on bond strength of resin to bleached enamel”  در مجله International journal of biology, pharmacy and allied science(IJBPAS)  که جز Master journal list ISI  نیز می باشد در تاریخ July 2015
 • دارای مدرک دکتری حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۸۸
 • دارای دانشنامه تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی بابل  ۱۳۹۴
 • رتبه برتر بورد تخصصی سال ۱۳۹۴
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دارای مدرک زبان انگلیسی از کانون زبان ایران
 • دارای مدرک زبان آلمانی از سفارت اتریش
 • آشنایی با دو سیستم عامل Windows & Macintosh
 • آشنایی با نرم افزار های Office
 • آشنایی با نرم افزار Photoshop
 • آشنایی با DataBase های علمی پژوهشی علوم پزشکی

دکتر سوگل نژاد‌ کریمی

  دندانپزشکی کودکان

 • دندانپزشکی عمومی دانشگاه تهران
 • رزیدنت کودکان شهید بهشتی
 • تدریس المپیاد زیست شناسی
 • یک سال تدریس در پارسه

دکتر خشایار سنجری

دکتر فاطمه کدخدایی

دکتر ساناز کمره

دکتر آلاله طلوعی

دوره ی دندانپزشکی عومی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم و بعد از آن دو سال طرح عمومیم را رفتم و بعد هم در آزمون رزیدنتی شرکت کردم.

با رتبه ی ۱۸ در آزمون رزیدنتی پذیرفته شدم و رشته ی دندانپزشکی کودکان را مجدد در دانشگاه شهید بهشتی انتخاب کردم سال ۹۴ بورد شرکت کردم و الان دو سالی هست که به عنوان هیئت علمی دانشگاه مشغول به کار هستم و با امسال فکر کنم سال چهارمی است که در موسسه پارسه در خدمت شما هستم.

در رابطه با مسائل مربوط به آزمون سوالاتی مطرح شد  می خواستم تجربه ی خودم را و نکات مهمی که به ذهنم رسید را خدمتتون عرض کنم به نظرمن مهم ترین مسئله برای موفقیت در آزمون رزیدنتی داشتن انگیزه و پشتکار است.

 

منظور من از انگیزه این است که به هر حال شما همکاران خوب من در واقع دندانپزشک هستید و جزو موفق ترین جوان های ایران هستید آزمون های خیلی سختی را پشت سر گذاشید کنکور سراسری آزمون جامع و واحدهایی که گذراندید و بی شک جزو بهترین ها هستید دوست دارم که قدر خودتان را بدانید و قدر جایگاه و موقعیتتان را بدانید وبدانید که عالی هستید و در واقع تصمیم گرفته اید که به یک مرحله ی بالاتر بروید و درجه ی بالاتری را به دست آورید.

 

پس انگیزه داشته باشید  و امیدوار باشید و خودتان را دست کم نگیرید و بدانید که اگر تلاش کنید حتما به هدفتان می رسید هدف را برای خودتان مشخص کنید و ببینید چه چیزی می خواهید  وبا کوشش ادامه بدهید نکته ی دومی که عرض کردم پشتکار است به نظرم برای آزمون رزیدنتی داشتن پشتکار و تمرکز خیلی مهم است چون همان طور که حتما همکاران دیگر هم خدمتتان گفته اند آزمون رزیدنتی آزمونی نیست که الزاما بخواهد هوش شما را یا میزان سواد علمی شما را در رشته ی  دندانپزشکی بسنجد در واقع آزمونی است که خیلی به محفوظات شما مربوط است شما باید  بتوانید به یک حجم زیادی از دروس مسلط باشید تا بتوانید نتیجه  ی خوبی را به دست آورید.

 

همان طور هم که خودتان در اطرافیانتان دیده اید مواردی را که دوستانی بوده اند در دوران دانشجویی معدل خوبی نداشته اند رتبه های خوبی نداشته اند و جزو معدل های پایین کلاس بوده اند ولی می بینید که نتایج بسیار خوبی را  در آرمون رزیدنتی به دست آورده اند یا بر عکسش هم دیده شده، افرادی که در دانشگاه خیلی موفق بوده اند ولی متاسفانه نتوانستند از پس این آزمون بربیایند  علتش  هم همین است که در واقع این آزمون آزمونی است که تکنیک دارد و شما باید به روش درست  با این آزمون روبرو بشوید به خاطر همین من شدیدا توصیه می کنم که در  واقع از راهنمایی های سیستم و مجموعه ای که در این زمینه اطلاعات دارد ودر این زمینه کار کرده اند کمک بگیریم.

 

به نظر من موسسه پارسه جزو بهترین ها در این زمینه است من خودم برای آزمون رزیدنتی در واقع جزو دانشجویان پارسه بودم و من کل دروس را به صورت غیر حضوری ثبت نام کرده بودم سال ۹۱ ، برای آزمون رزیدنتی ۹۱ که در آن زمان به صورت جزوه و فایل صوتی بود و یکی از مزایای موسسه پارسه این پارسه این هست که امکانات بسیار متنوعی را در اختیار شما قرار می دهد  داشتن جزوه، داشتن یک سری از نرم افراز ها، درس ها را به صورت فیلم  ارائه کردن، که این ها خیلی می تواند به همه کمک کند.

 

مثلا خود من آدمی بودم که واقعا احساس می کردم که در توانایی من نیست که بخواهم صبح تا عصر سر کلاس بنشینم و علی رغم این که تهران بودم کلاس های غیر حضوری را ثبت نام کردم و خیلی برای من مفید بود و به خاطر همین تنوعی که هست شما هم به هرحال الان خودتان را بهتر از هر کس دیگری می شناسید و می توانید آن چیزی را که بیش تر برای شما مفید است را  استفاده کنید تاکید می کنم که حتما آن تدریس ها را گوش کنید یک بار حداقل آن فیلم ها یی که برایتان فرستاده می شود را حتما نگاه کنید همراه با جزوتان چون امکان دارد که مطالبی در جزوه ها فراموش شده باشد که حتما در تدریس ها به  آن ها اشاره  می شود تکنیک درست درس خواندن را می توانید بهتر متوجه شوید.

 

چون قسمت هایی که اساتید تاکید  دارند مسلما قسمت هایی هستند که سوال خیز تر هستند  وبا روش درست خواندن آن دروس آشنا می شوید و خیلی به شما کمک می کند و توصیه ی دیگری که به ذهنم می رسد این است که عرض کردم تمرکز داشته باشید منظور من از تمرکز این است که هم موقع درس خواندتان کاملا جدی باشید و با  آرامش وتمرکز درس بخوانید و با گشتن دنبال جزوات همه ی موسسه ها و مقایسه کردن ذهنتان را خسته نکنید، این مطالب به هیچ وجه فایده ای ندارد.

 

هم اساتید هم موسسه بارها به شما گفته اند که این جزوهها علی رغم این که مختصر هستند حجم عمده  ی مطالب کتاب های رفرنس را شامل  می شوند ولی ما نمی توانیم قول بدهیم که ۱۰۰% منابع را این جا منتقل کرده باشیم چون در آن صورت جزوه می شود همان کتاب حجیم و چند صد صفحه ای رفرنس ولی مطمئن هستیم که بالای ۸۰% مطالب منتقل شده است و در جزوه  ها هست کار قشنگی که امسال موسسه پارسه انجام داده این است که نمره و تراز دانشجویانی که امسال رتبه های تک رقمی آورده اند را در کانالش قرار داده است برید نگاه کنید و متوجه می شوید که برای موفقیت لازم نیست که شما ۱۰۰% را در اختیار داشته باشید الان اگر رتبه های بچه های برتر را نگاه کنید درصد هایشان یک چیزی در حدود ۸۶% ،۸۲% است و در این رنج است یعنی بالای ۸۰%.

 

پس اگر شما هم به ۸۰% مطالب مسلط باشید مطمئن باشید که بهترین نتیجه را به دست  می آورید به هیچ وجه به دنبال جزوات دیگر نباشید یا هرقسمت را با رفرنس مقایسه کنید چون با این کار  زمان و انرژی زیادی را از دست می دهید و استرس زیادی به شما وارد می شود شما ان مطالبی را که در اختیار دارید کامل مطالعه بفرمایید و به آن ها مسلط باشید مطمئن باشید که نتیجه عالی می گیرید در واقع این یک شانس است که شما این مطالب را به صورت مختصر و در این فرمتی که این سال های اخیر ارائه می شود به صورت کتاب در اختیارتان دارید و مطمئن باشید که می توانید بهترین نتیجه را به این شکل بگیرید.

 

مسئله دیگری که می خواستم بگویم این است که برنامه ریزی که در اختیارتان قرار داده می شود توجه کنید صرف این که شما بخواهید این مطالب را یک دور مطالعه کنید جواب گو نیست و در واقع شما نیاز به یک برنامه ی مدون یک ساله دارید. شش ماه  اول زمان یادگیری دروس است و بعد ازآن باید کم کم یعنی حدودا بعد از عید به سراغ دوره کردن مطالب برویم، دو ماه  ودو هفته ی آخر اهمیت خاص خودش را دارد.

 

به نظر من بهترین کار این است که در واقع کمک بگیرید از برنامه ریزی غافل نشوید و به برنامه ای که در اختیارتان قرار می دهند اعتماد کنید و طبق آن پیش بروید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید چون اگر شما کل مطالب را هم خوانده باشید ولی روی مطالب تسلط نداشته باشید هیچ فایده ای ندارد سعی  کنید از همه امکاناتی که در واقع موسسه در اختیارتان قرار می دهد،   آزمون ها ، مرور سریع و این برنامه ریزی درسی که در اختیارتان است استفاده کنید و با رعایت همین چیزهای به ظاهر ساده  می توانید خیلی راحت این مسیر را پشت سر بگذارید و انشالا که بهترین نتیجه ها را به دست بیاورید.

دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

  رادیولوژی دهان و فک و صورت

 • فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ١٣٨٢
 • اشتغال به کار طبابت به عنوان دندانپزشک عمومی به مدت ١٠ سال
 • قبولی در ازمون ورودی تخصص سال ١٣٩١
 • بورد تخصصی رادیولوژی فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ١٣٩۴
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال ١٣٩۴ تا کنون
 • مدرس کلاسهای امادگی ازمون دستیاری پارسه از سال ١٣٩٢ تا کنون به مدت ۵ سال

دکتر محمود افصحی

دکتر شادی حمیدی

Dr Rahmati-Azadeh

دکتر آزاده رحمتی

0

Your Cart