آزمون رزیدنتی- موسسه دندانپزشکی پارسه - خدمات

بسته های آزمون رزیدنتی پارسه شامل « کتاب های بررسی و درک مفاهیم ، آزمون های جامع ، خلاصه و جمع بندی ، زبان انگلیسی و بانک سوالات پشتیبان » می باشد .

موسسه پارسه - دستیار دندانپزشک - کتاب - سامانه

بررسی و درک مفاهیم

شامل :

مشاوره آموزشی و روانشناسی

مشاوره آموزشی متناسب با هر بازه زمانی

برنامه ریزی

ارائه برنامه درسی هفتگی جهت مطالعه

عضویت در کانال اختصاصی

اطلاع رسانی آخرین اخبار در مورد آزمون

فیلم های آموزشی

فیلم تدریس کتاب های رنگی

برنامه موبایل

شامل « صوت و متن درسنامه»

کتاب های تمام رنگی

۱۴ عنوان کتاب مطابق با منابع آموزشی

موسسه پارسه - دستیار دندانپزشک - کتاب - سامانه

خلاصه و جمع بندی (مرور سریع)

شامل :

عضویت در کانال اختصاصی

اطلاع رسانی آخرین اخبار در مورد آزمون

فیلم های آموزشی

فیلم تدریس کتاب های رنگی

برنامه موبایل

شامل « صوت و متن درسنامه»

کتاب های تمام رنگی

۱۴ عنوان کتاب مطابق با منابع آموزشی

موسسه پارسه - دستیار دندانپزشک - کتاب - سامانه

آزمون های جامع

شامل :

دسترسی به سوالات و پاسخنامه آزمون

دسترسی به سوالات در سامانه جامع

آزمون های آنلاین

فراگیر در بازه زمانی مشخص

آنالیز و کارنامه دقیق

گزارشی از عملکرد داوطلب برای هر آزمون

۴ مرحله آزمون جامع

آمادگی جهت آزمون اصلی

موسسه پارسه - دستیار دندانپزشک - کتاب - سامانه

زبان انگلیسی

شامل :

عضویت در کانال تخصصی

اطلاع رسانی آخرین اخبار در مورد آزمون

برنامه موبایل

شامل « صوت و متن درسنامه»

فیلم های آموزشی

فیلم تدریس کتاب

کتاب

ارائه کتاب بر اساس منابع

موسسه پارسه - دستیار دندانپزشک - کتاب - سامانه

بانک سوالات پشتیبان

شامل :

محیط پویا

تفکیک سوالات بر اساس علاقه مندی

تفکیک فصل ها و اساتید

سوالات به تفکیک فصل و استاد

آزمون ها

آزمون های جامع پارسه

۷۰۰۰ تست ویژه

شامل آزمون های « ورودی ، بورد ، ارتقا ، ملی و جایابی

۱۰۰۰۰ تست تألیفی

طراحی شده توسط اساتید مجرب و متخصص

0

Your Cart