کلینیکال پارسه - رزیدنتی دندانپزشکی-رزیدنتی - پروتزهای دندانی- آزمون دستیاری دندانپزشکی - بلیچینگ

بسته های کلینیکال پارسه ، در قالب لوح فشرده به صورت تئوری و عملی می باشد .

ترمیمی

MTA

مبانی اصول تئوری و عملی MTA

https://www.aparat.com/v/6hBjo
اینله و انله سرامیکی

اینله و انله سرامیکی

https://www.aparat.com/v/jIau1

مروری جامع بر باندینگ ها (همراه فیلم کلینیکی)

بریج های محافظه کارانه (FRC Bridge)

بلیچینگ (سفید کردن دندان ها) - به همراه فیلم کلینیکی

ترمیم دندان های روت کانال شده - به همراه فیلم کلینیکی

https://www.aparat.com/v/2RWxB

کامپوزیت خلفی - به همراه فیلم کلینیکی

کامپوزیت قدامی - به همراه فیلم کلینیکی

Lumineers - Beautiful Smile

پرسلن لامینیت ونیر - به همراه فیلم کلینیکی

اندودانتیکس

ارتباط با بیمار ، انتخاب کیس های درمانی سیستم ارجاع

آموزش جامع درمان ریشه از اکسس تا پرکردن کانال ها

آموزش جامع سیستم های روتاری و رسیپروکال

اندو - روتاری

آموزش جامع سیستم های روتاری

بررسی جامع اپکس لوکیتور های الکتریکی

پروتز های دندانی

مبانی و اصول تئوری و عملی پروتز ثابت

پریودانتیکس

مبانی اصول تئوری و عملی افزایش طول تاج دندان (CL)

دستیاری

دستیار دندانپزشک

0

Your Cart