نمونه فیلم رزیدنتی

ارتودانتیکس -دکتر شهاب کاووسی

ارتودانتیکس-دکتر بهناز ️

ارتودانتیکس -دکتر بدیعی

ارتودانتیکس -دکتر شهاب کاووسی

مرور سریع ارتودانتیکس-دکتر واثقی

بی حسی موضعی در دندانپزشکی-دکتر مجتبی آزاد بخت

اصول جراحی دهان، فک و صورت-دکتر آلام

مرور سریع مالامد بی حسی-مجتهدی

پریودانتیکس-دکتر غزل آنوش

 پریودانتیکس-دکتر فاطمه عباسی پور

مرور درس پریودانتیکس-دکتر عباسیپور

 اندودانتیکس-دکتر امین شیری

اندودانتیکس-دکتر امین شیری

اندودانتیکس -دکتر احسان عثنی عشری

دندانپزشکی کودکان-دکتر ساناز کمره

 دندانپزشکی کودکان-دکتر سنجری

دندانپزشکی کودکان-دکتر طلوعی

دندانپزشکی کودکان-دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

مرور دندانپزشکی کودکان-دکتر سنجری

“]

پروتز کامل-دکتر محمد دهقان

مرور درس پروتز کامل-دکتر دهقان

مرور درس پارسیل-دکتر اصلانی

پروتز ثابت-دکتر فرهاد اصلانی

مرور سریع درس پروتز ثابت-دکتر اصلانی

مواد دندانی-دکتر کیانا شکفته

مرور سریع مواد دندانی پارسه-دکتر شکفته

مرور سریع درس پاتولوژی-دکتر عطارباشی مقدم

تشخیص-دکتر مصطفی اسماعیلی

مرور سریع درس تشخیص-دکتر اسماعیلی

رادیولوژی- دکتر هانیه ابریشم کار

رادیولوژی دهان و فک و صورت-دکتر مریم فروزنده

پکیج آموزشی زبان انگلیسی-دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا)

پکیج زبان انگلیسی ویژه آمادگی آزمون رزیدنتی ۹۹ و ۱۴۰۰-دکتر میکائیلی کیمیا

نمونه فیلم کلینیکال

پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دکتر کسری طبری

پکیج آموزشی اصول و مبانی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دمو آموزش کلینیکال لومینیرز

لامینیت ونیر(ترمیمی و زیبایی)

باندینگ (ترمیمی و زیبایی)

بلیچینگbleaching (ترمیمی و زیبایی)

بریج های محافظه کارانه(فایبر بریج) ترمیمی و زیبایی

دمو تدریس مبحث finishing polishing (ترمیمی و زیبایی)

اینله و انله سرامیکی(inlay onlay) ترمیمی و زیبایی

لومینیرز (ترمیمی و زیبایی)

پکیج آموزشی MTA

ترمیم دندان های روت کانال شده(فایبر پست) ترمیمی و زیبایی

کامپوزیت قدامی (ترمیمی و زیبایی)

دمو تدریس تراش،قالب گیری و چسباندن لامینیت

آموزش کلینیکال اندو-روتاری

آموزش کلینیکال پریو

پکیج کلینیکال پروتز ثابت

آموزش جامع دستیار کنار دندانپزشک (تئوری و عملی)

آموزش کلینیکال اندودانتیکیس