💫برنامه جلسه انتخاب رشته پارسه

۱- عزیزانی که سهمیه شاهد و ایثارگر دارند؛ سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰ صبح

۲- رتبه ۱ تا ۷۰ دررشته مورد علاقه خود ؛ سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۳

۳- رتبه ۷۰ تا ۱۵۰ دررشته مورد علاقه خود ؛ سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷ الی ۲۰

۴- رتبه ۱۵۰ تا ۲۵۰ دررشته مورد علاقه خود ؛ چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹ الی ۱۳

🔴لازم به ذکر است بر اساس کارنامه ارسالی، مکان جلسه خدمت شما اعلام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۲۰۴۰۰۱۳۵۴

@dparseh86

پارسه در کنار شما تا موفقیت…🌸

نظر شما

0

سبد شما