فایل مصاحبه خانم دکتر مهلا رضائی از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۹۸ (داوطلب موسسه پار‌سه )

🔴 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه

⭐️برای دریافت فایل ویدئویی به کانال تلگرامی مراجعه نمایید: dparseh86@

 

نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا:
پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب🌹

نظر شما

0

سبد شما