فایل مصاحبه خانم دکتر مریم ولی زاده پذیرفته شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۹۸ (از داوطلبان موسسه پار‌سه )

ازمشاوره تا انتخاب با پارسه

⭐️برای دریافت فایل به کانال تلگرامی مراجعه نمایید: dparseh86@

نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا:
پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب🌹

نظر شما

0

سبد شما