فایل مصاحبه آقای دکتر شهاب کاووسی نژاد رتبه برتر آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۹۸ (از داوطلبان موسسه پار‌سه )

🔴 ازمشاوره تا انتخاب با پارسه

برای دیدن فایل مصاحبه به کانال تلگرامی پارسه به آدرس dparseh86@ مراجعه نمایید.

@dparseh86

نتایج درخشان رتبه های برتر گواهیست بر این ادعا:
پارسه همواره پیشرو و بدون رقیب🌹

نظر شما

0

Your Cart