جلسه انتخاب رشته

✅ دوستان عزیز

طبق روال سنوات گذشته ، جهت جمع بندی و به ثمر نشستن زحمات شما عزیزان ؛ طبق برنامه اعلامی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

☑️ لطفا جهت شرکت در جلسه انتخاب رشته حتما تا ساعت ۲۳ روز دوشنبه ( ۳۱ تیر )؛ تصویر کارنامه خود را بصورت کامل به همراه تمامی درصد ها و نمره خام به شماره ۰۹۲۰۴۰۰۱۳۵۴ تلگرام فرمایید.
@dparseh86
پارسه درکنارشما تا موفقیت…🌺

نظر شما

0

سبد شما