از همین امروز به جمع داوطلبان موفق سال ۹۹ پارسه بپیوندید…

✅از امروز هم میتوانید جهت موفقیت هرچه بیشتر در آزمون رزیدنتی دندانپزشکی ۹۹ از کتب به روز و ویرایش شده و فیلمهای تدریس پارسه بهره ببرید .

✅لازم به ذکر است مطالعه کتب به تنهایی کافی نبوده و مشاهده فیلم های تدریس از الزامات می باشد.

♦️ اینستاگرام پارسه : https://www.instagram.com/dparseh
♦️ کانال عمومی پارسه : dparseh86@
♦️ وب سایت پارسه : https://dparseh.ir

کسب اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۸۸۸۸۴۸۰۲
۰۲۱۸۸۸۸۴۸۰۳
۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲
۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴
۰۹۳۵۵۰۰۰۴۸۴

ازمشاوره تا انتخاب با پارسه ….🌺

نظر شما

0

سبد شما